Follow Us:
สำนักงาน: 095-454-9868

T-Connect Innovation

. . . . . . . . .

นวัตกรรมงานโครงสร้าง ที่นำชิ้นส่วนโครงสร้าง เสา คาน แผ่นพื้น ที่ผลิตเสร็จจากโรงงานนำมาติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีการควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงการติดตั้ง ให้มีมาตรฐานตามหลักทางวิศวกรรม เพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถควบคุม คุณภาพได้ตั้งแต่การผลิตจากโรงงาน ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุสิ้นเปลืองที่หน้างาน ลดความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากช่างที่ไม่ชำนาญการ ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวบ้านในระยะยาว ทำให้บ้านที่สร้างไม่มีความแข็งแรง และอาจทรุดตัวได้

Our works

ผลงานของเรา
ดูผลงานทั้งหมด

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างสำเร็จรูป

7

ผลงานของเรา

0

ข่าวสารเเละโปรโมชั่น

14

บริษัทในเครือ

3563

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

News and Promotions

ข่าวสารและโปรโมชั่น
ดูข่าวสารและโปรโมชั่นทั้งหมด

นวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อการทำงานที่สะดวกยิ่งขึ้น
ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพ รับประกันงานติดตั้งนาน 10 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

. . . . . . . . .

Image
การคำนวนแบบเสนอราคา

การประเมินราคาโครงสร้าง โดยนำแบบเปลนบ้าน ประกอบด้วย แปลนฐานราก, แปลนเสา, แปลนรูปด้าน 4 ด้าน และ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อทำการประเมินราคา ทางทีมวิศวกรของเราจะออกแบบ เปลี่ยนจากงานโครงสร้างเดิมๆ เป็นงานโครงสร้างสำเร็จรูป ตามลักษณะของงานโครงสร้างสำเร็จรูป ทีคอนเนค

Image
การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

การออกแบบงานโครงสร้างสำเร็จรูป ทีคอนเนค เราใส่ใจทุกรายละเอียดของงานโครงสร้าง เพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของคุณลูกค้า ซึ่งชิ้นส่วนของโครงสร้างนั้น จะถูกออกแบบด้วย โปรแกรมทางวิศวกรรมชั้นสูง โดยวิศวกรมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างของเราจะมีความแข็งแรง และคงทน

Image
การผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป

ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างสำเร็จรูป ทีคอนเนค ตั้งแต่ ฐานราก, เสา, คาน, แผ่นพื้น และบันได ถูกผลิตสำเร็จ จากโรงงาน โดยส่วนผสมคอนกรีตที่ได้รับการรับรองจาก SCG เพื่อนำชิ้นส่วนไปติดตั้งยังสถานที่ปลูกสร้าง โดยการวางตำแหน่งติดตั้งตามผังและแบบแปลนก่อสร้าง ควบคุมงานผลิตและติดตั้งโดยวิศวกรมืออาชีพ

ข้อดีของโครงสร้างสำเร็จรูป
ทีคอนเนค

ลดขั้นตอนของการทํางาน และ ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ลดการใช้แรงงานคนในการก่อสร้าง ลดปัญหาการขาดแรงงาน

ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองจากการก่อสร้างหน้างาน

หน้างานสะอาด ทําความสะอาดง่าย ไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้

สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนโครงสร้างได้จากโรงงาน

ติดตั้งได้ทุกสภาพอากาศแม่ในช่วงฤดูฝน ไม่ต้องรอหน้างานแห้ง

มีการรับประกันงานโครงสร้าง นานถึง 10 ปี

Line us

@Tconnect

สอบถามเพิ่มติม

063 905 4914

บริษัทในเครือ TAWEECHAI GROUP "ทวีชัย กรุ๊ป"